Kurs Ruby on Rails

Kurs Ruby on Rails – Lekcja 9 – Funkcjonalności

Czego się nauczycie?

 • Jak dodać rejestrację i logowanie użytkowników
 • Jak poradzić sobie z dużą ilością rekordów na stronie
 • Jak obsługiwać pliki przesłane przez użytkowników
 • Jak procesować rzeczy asynchronicznie

Niezbędnik kursu:

1. Logowanie i rejestracja

Dodanie gema

Myślę, że nie ma drugiej tak często pojawiającej się rzeczy na stronach jak rejestracja i logowanie się. Na szczęście istnieje gem, który zrobi wszystko za nas z możliwością modyfikacji praktycznie każdej części. Nazywa się on Devise i można go znaleźć tu: https://github.com/heartcombo/devise

Najpierw przechodzimy przez sekcję Getting started gdzie znajduje się cała instrukcja w jaki sposób dodać go do naszej aplikacji.

1. Dodajemy do naszego Gemfile gem 'devise' i następnie w terminalu wołamy komendę bundle install.

2. Gem potrzebuje kilka różnych plików konfiguracyjnych, aby go zainstalować wołamy w terminalu rails generate devise:install

3. Następnie, ponieważ devise używa mailera, musimy dodać dla niego URL naszej aplikacji. Ponieważ aktualnie używamy aplikacji tylko w trybie developerskim, wystarczy, że dodamy do config/environments/development.rb linijkę:

config.action_mailer.default_url_options = { host: 'localhost', port: 3000 }

4. Teraz potrzebujemy wygenerować model oraz tabelę w bazie dla naszego użytkownika, która przechowywałaby takie informacje jak email i hasło. Osiągniemy to poprzez wywołanie komendy rails generate devise UserUser jest nazwą naszego modelu.

Ponieważ posiadamy już w aplikacji model User, devise to wykryje i zamiast tworzyć nowe pliki, doda potrzebne rzeczy do istniejących. Tyczy się to również migracji, zamiast tworzyć nową tabelę, zmodyfikuje tę, która istnieje.

Musimy teraz wywołać rake db:migrate aby dodać wygenerowane zmiany do naszej bazy danych. Polecenie to najprawdopodobniej zwróci nam błąd UNIQUE constraint failed: users.email.

Stało się tak, ponieważ migracja stworzona przez devise dodaje pole email, które musi być unikalne, a każdy z naszych użytkowników dostaje domyślnie tam nil, a więc jeśli mamy więcej niż jeden rekord użytkownika w bazie, wartości pól nie będą unikalne.

Jeśli mamy tylko jednego użytkownika, to również dostaniemy błąd, ponieważ pole to musi posiadać wartość.

Najłatwiejszym sposobem na rozwiązanie tego problemu, będzie stworzenie bazy danych od nowa poprzez polecenia (stracimy przy tym wszystkie dane):

rake db:drop
rake db:create
rake db:migrate

Istnieją sposoby na poradzenie sobie z tym w taki sposób, aby nie tracić danych, jednak zakładam, że nie ma w tej bazie nic ważnego, więc możemy pójść na skróty.

W tym momencie posiadamy już na stronie opcję rejestracji oraz logowania. Devise dodał również ścieżki do pliku routes. Możemy wejść na /users/sign_up gdzie zobaczymy formularz rejestracji, lub na users/sign_in gdzie znajduje się logowanie.

Podczas próby rejestracji wyświetlą się błędy walidacyjne, mówiące o tym, że brakuje nam poprawnej wartości w polu name. Można również zauważyć, że cały formularz wygląda dość ubogo. Możemy wygenerować widoki, z których devise korzysta, aby je dowolnie zmodyfikować:

rails generate devise:views

Możemy teraz dodać pole name do widoku rejestracji oraz użyć klas CSS bootstrapa, aby cały formularz wyglądał bardziej przyjaźnie. Następnie, musimy zmodyfikować parametry jakie controller przepuszcza (permituje) przed zapisem użytkownika. Na githubie devisa możemy znaleźć sekcję Strong Parameters, która dokładnie opisuje jak to zrobić.

Dodajemy do naszego ApplicationControllera (z którego dziedziczą wszystkie inne controllery, w tym te należące do devise):

class ApplicationController < ActionController::Base
 before_action :configure_permitted_parameters, if: :devise_controller?

 protected

 def configure_permitted_parameters
  devise_parameter_sanitizer.permit(:sign_up, keys: [:name])
 end
end

Teraz możemy się zarejestrować uzyskując użytkownika z nazwą, adresem email oraz hasłem.

Co dalej?

Mając tak skonfigurowany projekt, mamy teraz dużo dodatkowych możliwości, np:

 1. Dodanie before_action :authenticate_user! w kontrolerze sprawi, że tylko zalogowany użytkownik będzie mógł “korzystać” z jego akcji
 2. We wszystkich kontrolerach mamy dostępną metodę user_signed_in?, która zwróci true/false w zależności od tego czy użytkownik jest zalogowany
 3. We wszystkich controllerach mamy dostępną metodę current_user, która zwraca nam obiekt użytkownika aktualnie zalogowanego. Dzięki temu, możemy wyświetlać dane należące tylko do zalogowanego użytkownika np. current_user.posts.
 4. W klasie modelu User, możemy dodawać/odejmować moduły devise, które np. pozwalają na wygasanie sesji. Wszystkie moduły są opisane na stronie devise.

Dużo rekordów na stronie

Bardzo często będziemy mieć do wyświetlenia jakąś tabelę z bardzo dużą ilością wierszy. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z tym jest dodanie paginacji. Czasami wystarczy użyć paczki JS, która zrobi to po stronie przeglądarki, ale w tym przypadku serwer railsowy wciąż będzie procesować tą samą ilość danych, co może powodować długie czasy odpowiedzi.

Dodanie paginacji po stronie railsów jest bardzo proste, pomoże nam w tym gem kaminari https://github.com/kaminari/kaminari.

Dodajemy gem do Gemfile gem 'kaminari' i instalujemy za pomocą bundle install

Jako że przed chwilą usunęliśmy całą bazę danych, musimy sobie wygenerować kilka rekordów. Wpisujemy w konsoli railsowej:

user = User.create(email: "kursror2021@sample.com", password: "strongpwd", name: "Kurs")

100.times { |i| Post.create(user: user, title: "Post #{i}", body: "Posts body #{i}")}

Mając tyle rekordów, możemy poeksperymentować z możliwościami kaminari:

Post.count
=> 100

Zwróci ilość wszystkich postów jakie są w bazie danych.

Post.page(1).count
=> 25

Zwróci ilość postów na pierwszej stronie. Domyślnie strony będą wyświetlać 25 elementów.

Post.page(1).first.id
=> 1

Pierwszy element na pierwszej stronie ma ID 1, ponieważ paginacja nie zmienia kolejności.

Post.page().first.id
=> 1

Jeśli nie przekażemy żadnego parametru do metody page, zostanie wyświetlona pierwsza strona.

Post.page(2).first.id
=> 26

Pierwszy element na drugiej stronie ma ID 26, co potwierdza fakt, że paginacja nie wpływa na kolejność.

Post.page(1).total_count
=> 100

Metoda total_count, zwróci nam ilość wszystkich rekordów, niezależnie od paginacji.

Post.page(10).per(11).count
=> 1

Przy podziale 11 elementów na stronę, ostatnia będzie posiadać tylko 1 element.

Post.page(11).per(11).count
=> 0

Jeśli podamy numer strony większy niż jest możliwy, dostaniemy po prostu pustą kolekcję.

current_user = User.last
current_user.posts.page(2).per(15).count
=> 15

Możemy również dodać paginację do wywołania relacji.

Skoro już wiemy jak to działa, możemy teraz dodać paginację do widoku postów w naszej aplikacji. W tym celu w controllerze dodajemy wywołanie metody page:

def index
 @posts = Posts::Sort.new(Posts::Recent.call).call.page(params[:page])
end

Następnie musimy dodać użytkownikowi możliwość przełączania stron. W widoku app/views/posts/index.html.erb dodajemy linijkę:

<%= paginate @posts %>

Dodatkowo, możemy informować użytkownika o ilości stron i rekordów:

<%= page_entries_info @posts, entry_name: 'Posts' %>

Wygląda to niezbyt ciekawie, ale podobnie jak w przypadku devise, mamy możliwość wygenerowania plików widoków do paginacji. Dodatkowo, możemy je wygenerować już ostylowane dowolnym frameworkiem. Ponieważ używamy bootstrapa, wygenerujmy dla niego:

rails g kaminari:views bootstrap4

I teraz nasza paginacja wygląda bardziej zachęcająco.

Pliki

Jeśli mamy potrzebę załączenia jakiegokolwiek pliku, czy to obrazka, czy dokumentu do modelu, możemy tego dokonać za pomocą wbudowanego w railsy ActiveStorage https://github.com/rails/rails/tree/v6.1.4.6/activestorage.

Załóżmy, że chcemy dodać obrazek do naszego posta.

Najpierw, generujemy potrzebne pliki dla ActiveStorage:

rails active_storage:install

Wygenerowana zostanie migracja tworząca tabelę, która będzie przechowywać nasze pliki. Wołamy:

rake db:migrate

Teraz możemy w klasie Post dodać linijkę:

has_one_attached :image

Teraz dodajemy w formularzu pole dla pliku:

<div class='mb-3 col-md-2'>
 <%= form.label :image %>
 <%= form.file_field :image, class: 'form-control' %>
</div>

A w PostsController dodajemy image do permitted params:

params.require(:post).permit(:title, :body, :user_id, :image)

Możemy wyświetlić obrazek w dowolnym miejscu, jednak najlepiej będzie to zrobić w show, dodatkowo upewniając się, że dany post posiada obrazek do wyświetlenia:

<% if presenter.image.persisted? %>
 Image: <%= image_tag presenter.image, width: '100px' %>
<% end %>

Dodatkowo, możemy wymusić po stronie przeglądarki akceptowanie plików w odpowiednim formacie:

<%= form.file_field :image, accept: 'image/png, image/jpg, image/jpeg', class: 'form-control' %>

Ponieważ wszystko, co dzieje się w przeglądarce może być w łatwy sposób oszukane, należy dodać walidację po stronie backendu. W pliku app/models/post.rb dodajemy metodę, którą będziemy sprawdzać nasz obiekt:

private

def correct_image_file_type
 if image.attached? && ['image/png', 'image/jpg', 'image/jpeg'].exclude?(image.content_type)
  errors.add(:image, 'Must be jpg or png file')
 end
end

A następnie używamy jej jako walidatora naszego modelu:

validate :correct_image_file_type

Możemy też użyć gema, który dodaje nam takie walidatory: https://github.com/aki77/activestorage-validator.

Procesowanie zadań w tle

Gdy użytkownik wykonuje jakąś akcję, która polega na wysłaniu zapytania do serwera, musi on poczekać, aż odpowiednia akcja kontrolera wykona się w całości i zwróci odpowiedź. Czasem mamy potrzebę wykonać jakąś część logiki nie wstrzymując użytkownika lub przeprocesować coś niezależnie od tego, co się dzieje na stronie. Rozwiązaniem w tym przypadku jest ActiveJob, który domyślnie instaluje się razem z railsami https://github.com/rails/rails/tree/main/activejob.

Załóżmy, że chcemy zmodyfikować aktualny kod, by komentarz, który jest tworzony wraz z postem był tworzony asynchronicznie. Użyjemy takiego przypadku czysto na potrzeby kursu, ponieważ w rzeczywistości nie wymaga on używania procesowania w tle, ponieważ stworzenie jednego obiektu nie jest w żadnym stopniu czasochłonne. Prawdziwym przypadkiem użycia takiego mechanizmu, byłoby np. wysyłanie notyfikacji na telefon, podczas gdy ktoś komentuje nasz post. Wszystkie wiadomości email również są wysyłane asynchronicznie. Wynika to z łączenia się do innych serwisów, co może spowodować opóźnienie, a użytkownik, który wykonuje akcję wywołującą je w żadnym stopniu nie musi znać ich rezultatu.

Stwórzmy nową klasę: app/jobs/wellcome_comment_creation_job.rb

class WellcomeCommentCreationJob < ApplicationJob
 queue_as :default

 def perform
 end
end

Nasza klasa składa się z nazwy oraz końcówki Job, nie jest to wymagane, jednak taka jest konwencja. Dzięki temu, podczas używania tej klasy w aplikacji odrazu wiemy, że będzie ona wykonywać się asynchronicznie. Dodatkowo, musimy określić do jakiej kolejki będą trafiać zadania. Joby nie wykonują się wszystkie na raz, tylko po kolei. Tworząc różne kolejki możemy zdecydować, które są ważniejsze i nadawać priorytety, by odblokować te ważniejsze. Metoda perform zawierać będzie logikę naszej klasy.

Potrzebujemy stworzyć komentarz do konkretnego postu, a więc nasz job, musi wiedzieć o jaki post chodzi. Modyfikujemy metodę perform w taki sposób, by przyjmowała post_id. Nie zaleca się przekazywać pełnych obiektów, lepiej używać ID i w jobie pobierać obiekt z bazy danych.

def perform(post_id)
end

A następnie tworzymy logikę, która wykona to co chcemy:

post = Post.find(post_id)
Comment.create(post_id: post.id, user_id: post.user_id, content: "Hello post")

Dodatkowo, jeśli chcemy, możemy udać, że ta akcja wymaga trochę czasu aby się przeprocesować dodając w pierwszej linijce metody:

sleep(60)

Zatrzyma to wykonywanie kodu w tym miejscu na 60s.

Teraz możemy użyć naszego joba w miejscu, w którym chcemy. #app/commands/posts/create.rb modyfikujemy kod by zamiast tworzyć komentarz synchronicznie, stworzył się za pomocą naszego joba:

def create_post_with_comment
 post = Post.create!(@params)
 WellcomeCommentCreationJob.perform_later(post.id)
end

Mamy kilka możliwości powołania do życia WellcomeCommentCreationJob. 

WellcomeCommentCreationJob.perform_later(post.id) – doda go do kolejki i w swoim czasie wykona 
WellcomeCommentCreationJob.set(wait_until: Date.tomorrow.noon).perform_later(post.id) – wykona go jutro w południe 
WellcomeCommentCreationJob.set(wait: 1.week).perform_later(post.id) – wykona go za tydzień

Należy pamiętać, że nie jesteśmy w stanie przypisać wyniku naszego joba do zmiennej. Metoda perform_later zwróci nam instancję WellcomeCommentCreationJob z takimi danymi jak nazwa kolejki i ID.

Inne przydatne gemy

 1. letter_opener https://github.com/ryanb/letter_opener – dzięki niemu nie musimy konfigurować klienta SMTP do wysyłki maili. Dodatkowo nie będą się one nigdzie wysyłać, a otwierać w oknie naszej przeglądarki.
 2. pundit https://github.com/varvet/pundit lub cancancan https://github.com/CanCanCommunity/cancancan – służą do stworzenia systemu autoryzacji użytkownika. Możemy za jego pomocą sprawdzać, czy dany użytkownik może wykonać daną akcję lub użyć dany zasób (np. edytować czyjś post).
 3. sidekiq https://github.com/mperham/sidekiq – alternatywa dla ActiveJob. Wymaga więcej konfiguracji, ale jest szybszy i ma więcej opcji.
 4. awesome_print https://github.com/awesome-print/awesome_print – wyświetla w ładniejszy sposób dane w konsoli
 5. pry https://github.com/pry/pry lub byebug https://github.com/deivid-rodriguez/byebug – dzięki niemu mamy możliwość przerwania wykonywanie kodu i sprawdzenie stanu w danym momencie. Wystarczy wpisać w wybranym miejscu binding.pry lub byebug
 6. bullet https://github.com/flyerhzm/bullet – pomaga w optymalizacji aplikacji wyszukując N+1 query.
 7. dotenv-rails https://github.com/bkeepers/dotenv – konfiguruje aplikacje by zmienne systemowe (ENV) były wczytywane z pliku .env znajdującego się w projekcie.
 8. faraday https://github.com/lostisland/faraday – HTTP client dzięki któremu łatwiej stworzymy zapytania do API innych aplikacji

Praca własna

 1. Wyświetlić na górze w navbarze nazwę zalogowanego użytkownika, a dla niezalogowanego link do logowania / rejestracji.
 2. Zablokować akcję #create dla Posts i Comments Controllera dla niezalogowanych użytkowników.
 3. Przy tworzeniu komentarzy i postów nie wysyłać usera z formularza, tylko użyć current_user.
 4. Dodać avatar do użytkownika i wyświetlać jego małą wersję w navbarze.
 5. (Trudne) Naprawić testy, tak aby wszystkie przechodziły. Niezbędne będzie skorzystanie z dokumentacji devise: https://github.com/heartcombo/devise

Przeczytaj również o...

Dołącz do naszego zespołu!

Zobacz oferty pracy