All posts BusinessTechnologyProjectsMobile DevelopmentEventsHRMarketplaceStaff AugmentationWeb DevelopmentFintechKurs Ruby on Rails

Kurs Ruby on Rails – Lekcja 8 – Testy

Czego się nauczycie? Czym są testy i po co je piszemy RSpec jako wybrana technologia oraz przydatne narzędzia Jakie wyróżniamy rodzaje testów Pisać testy– serwisów– modeli– kontrolerów […]

Igor Dąbrowski
1 2 3 4 5 22