All posts ProjectsMobile DevelopmentEventsHRMarketplaceStaff AugmentationWeb DevelopmentFintechKurs Ruby on RailsBusinessTechnology

Kurs Ruby on Rails – Lekcja 8 – Testy

Czego się nauczycie? Czym są testy i po co je piszemy RSpec jako wybrana technologia oraz przydatne narzędzia Jakie wyróżniamy rodzaje testów Pisać testy– serwisów– modeli– kontrolerów […]

Igor Dąbrowski

What is Quality Assurance Test Planning?

Communication is key in every stage of software development, but it becomes especially important during quality assurance. To make sure the conversation flows without any obstacles, you […]

Igor Dąbrowski
1 2 3 5